Vidiecky parlament mladých na Slovensku

Sme tím mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť vidieka.

Zistiť viac Kontakt

Naše ciele

Cieľom a zámerom Občianskeho združenia Vidiecky parlament mladých na Slovensku je propagovať a zvýšiť kvalitu života na vidieku a podporovať vidiecke aktivity.

Aktivity

Realizáciu a účasť na mládežníckych, komunitných, vzdelávacích, kultúrnych a sociálnych aktivitách a udalostiach s dôrazom najmä na zapojenie mladých občanov.

Vzdelávanie

Vzdelávanie, praktickú realizáciu činností prospešných pre ochranu sociálneho prostredia ľudí, ochranu životného prostredia, udržateľnosť a etiku.

Ekológia

Rozvíjanie, podporovanie, propagovanie ekologicky šetrných a zdravých alternatív.

Zmeny

Vypracovávanie návrhov na zmeny právnych predpisov a legislatívnych zmien a ich presadzovanie.

Zlepšenie podmienok

Vytváranie materiálnych podmienok na zlepšenie kvality života mladých ľudí.

Spolupráca

Spoluprácu so štátnymi a neštátnymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí pri podpore a účasti na činnosti občianskych združení, nadácií a iných komunít s podobným zameraním.

O nás

Víta vás Vidiecky parlament mladých na Slovensku!

Vitajte v priestore pre mladých, ktorí majú vášeň a odhodlanie formovať budúcnosť vidieckych oblastí na Slovensku. Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku, je dynamická platforma pre mládež z celého Slovenska, kde sa stretávajú, diskutujú a spolupracujú s cieľom inovovať a posilňovať vidiecke komunity.

V Slovenskej republike existuje dlhodobo Národný mládežnícky parlament, ktorý spája miestne mládežnícke parlamenty a zastupuje ich na celoslovenskej úrovni. Avšak tieto parlamenty sa výrazne nezaoberajú regionálnou a lokálnou politikou vo vidieckych oblastiach. Absencia organizácií zameraných na vidiek spôsobuje problémy v nedisponovanosti mladých ľudí k vidieckemu životu a realizácii akejkoľvek politiky zlepšujúcej kvalitu vidieckeho života tak, aby mladí ľudia neopúšťali vidiek. Preto sme sa rozhodli založiť Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku (OZ VPMS).

Sme tu pre budúcnosť vidieckych oblastí. Našou víziou je vytvoriť prostredie, kde mladí jedinci majú možnosť vyjadriť svoje názory, zdieľať nápady a aktívne ovplyvňovať rozhodovacie procesy. Chceme podporiť mladých lídrov a inovátorov, aby spoločne tvarovali život na vidieku a prispievali k jeho rozvoju.

Náš blog

Aktuálne články VPMS